business_team

L'associació

L’estiu de 1999 pren carta de naturalesa un projecte d’un grapat d’amics enamorats del món de la viticultura i neix l’Associació Vi Primitiu de Pollença. Es tracta d’una secció integrada dins el Club Pollença, on es troba el seu domicili social.

El nom de l’Associació es deu al poeta i cronista de la vila, el recentment desaparegut Miquel Bota Totxo, i resulta ser molt il·lustratiu, en el sentit de transmetre una idea de senzillesa i sinònim de fruit directe de la terra. L’associació pretén ser un lloc on els associats comparteixin experiències en l’elaboració del vi, però també hi tenen cabuda aquelles persones que, sense ser productors aficionats, volen aprendre a valorar i estimar tot allò que envolta el món del vi.

Professional development

redhead_business_man

Arthur Dent

Senior Developer

A real-time appearance editor: you are able to customize the look of your website directly on page and see your changes right away - what you see is what you get!

Facebook Twitter Vimeo Pinterest

blonde_woman

Emilia Bonnet

Public Relations

Crystalline admin panel includes a Super Extended Shortcodes pack and a large widget collection for sophisticated content formatting and improved presentation.

Facebook Twitter Vimeo Pinterest

grey_head_man

Steven Masters

Chief Designer

Crystalline Site Template comes with two really popular sliders Layer Slider and Revolution Slider, already in-built into your custom wordpress admin.

Facebook Twitter Vimeo Pinterest

armwrestling
Easy & Intuitive

Drag’n’drop content parts across your page with a handy WYSIWYG Content Composer, as well as easily edit their appearance, insert featured blocks, sliders, tables, various media etc. with one click. Create your custom pre-saved layout templates to use them over and over again. It is intuitive to use even for an amateur.

business_colleagues
Many Shortcodes

Crystalline Site Template admin panel includes a Super Extended Shortcodes pack for sophisticated content formatting and improved presentation. The widest collection of useful widgets allow you to improve your website’s interaction with visitors, bringing its functionality to a new level.

smiling_team_top-down
Optimized Code

Hassle-free SEO with Halsey Site Template. When code is clean and optimized to the most up-to-date SEO requirements, getting to the top of the SERPs turns out to be much easier to achieve. The new admin provides handy formatting for breadcrumbs, seo titles and descriptions, easy sitemap.