Normes TASTS

Vist que hi ha més demanda que llocs que podem oferir als tasts mensuals, la Junta de Vi Primitiu va presentar a l'Assemblea General del 30 de març de 2022, unes normes i procediments a seguir pels socis i sòcies, les quals varen ser aprovades per unanimitat.

Són les següents:

1. Els tasts només seran pels socis i sòcies.

2. Per assistir serà imprescindible haver-se registrat a través de l'enllaç que rebrà en la convocatòria, al seu correu electrònic.

3. Una vegada s'hagi registrat, la qual cosa serà possible si encara hi ha lloc, s'haurà de fer l'ingrés corresponent al compte de l'Associació. Sempre abans de dos dies de fer-se l'esdeveniment. En el cas de transferència bancària, que pot trigar uns dies, es pot enviar còpia a info@viprimitiu.org

4. En el cas que no es pogués inscriure al tast per no haver-hi places suficients, el soci o sòcia podrà enviar un correu a info@viprimitiu.org indicant aquesta circumstància, i si hi ha qualque baixa poder-lo avisar per poder-hi assistir.

5. Es considerarà baixa quan una vegada inscrit no s'efectuï el pagament, en el termini indicat. Així mateix, no es considerarà inscrit si ha fet l'ingrés, però no està registrat.

6. Serà necessari que al pagament s'indiqui correctament els noms o els números de socis que el fan.

7. Una vegada inscrit i pagat, i aquest soci o sòcia, no pogués venir per causa major, i ens ho comuniqués via correu se li tornaria els diners. A condició que el restaurant no considerés que se li ha avisat massa tard i ens cobrés el menjar.

8. El soci o sòcia que es registrés dues vegades seguides als tasts i no fes el pagament per venir, seria sancionat en la impossibilitat de registrar-se en les pròximes tres tasts.

Esperam que aquestes mesures serveixin perquè el màxim de socis puguem gaudir dels tasts i no quedin llocs buits.