la Assemblea General Ordinària

ASSOCIACIÓ VI PRIMITIU DE POLLENÇA

 

Pollença a 14 de març del 2022

Benvolgut soci:

Per acord de la Junta Directiva, i d’acord amb l’article tretzè dels estatuts, per la present se te convoca a la Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper dia 30 de març, dimecres, a les 20’15 hores, en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona convocatòria, al saló del Club Pollença, amb el següent

                        ORDRE DEL DIA

1.     Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l’acta de la reunió anterior.

2.     Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats dels exercicis 2019, 2020 i 2021.

3.     Proposta de pressupost de l’any 2022, cometent-la a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.

4.     Resum de les activitats fetes durant els anys 2019, 2020 i 2021.

5.     Actualització Junta Directiva.

6.     Intervenció del Sr. President.

7.     Precs i preguntes.

- - - - - - - - - - - - - - - -

L’Associació està organitzant la XIXª Fira de Vi de Pollença, per els propers dies 7 i 8 de maig. Aquest any seguirem contant amb l’agermanament de la Fira de Falset.

Per motius de la pandèmia no podrem fer el sopar que es feia cada any.

Esperam la teva assistència

                                                                                              La Junta Directiva