Podar les parres a la finca ens trobarem a les 9:00 al monumet;