Pollença a 7 de març de 2019

Benvolgut/da soci/a:

Per acord de la Junta Directiva, i d’acord amb l’article tretzè dels estatuts, per la present se te convoca a l'Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper dia 27 de març, dimecres, a les 20’15 hores, en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona convocatòria, al saló del Club Pollença, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l’acta de la reunió anterior.

2. Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats de l’exercici 2018.

3. Proposta de pressupost de l’any 2019, cometent-la a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.

4. Resum de les activitats fetes durant l’any 2018.

5. Intervenció del Sr. President

6. Precs i preguntes.

- - - - - - - - - - - - - - - -

L’Associació està organitzant la XVIª Fira de Vi de Pollença, per els propers dies 11 i 12 de maig. Aquest any contarà amb l’agermanament de la Fira de Falset.

A tots els socis assistents a aquesta assemblea seran obsequiats amb una botella de vi negre de l’Associació. I desprès anirem a sopar d’un pa amb oli al local del carrer Guillem Cifre, 5

Esperam la teva assistència

La Junta Directiva