Per acord de la Junta Directiva, i d’acord amb l’article tretzè dels estatuts, per la present se te convoca a l'Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper dia 25 de març, dimecres, a les 20’15 hores, en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona convocatòria, al saló del Club Pollença, amb el següent

ORDRE DEL DIA
 

  1. Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l’acta de la reunió anterior.
  2. Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats de l’exercici 2014.
  3. Proposta de pressupost de l’any 2015, cometent-la a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.
  4. Resum de les activitats fetes durant l’any 2014.
  5. Intervenció del Sr. President
  6. Precs i preguntes.

L’Associació està organitzant la XIIª Fira de Vi de Pollença, per els propers dies 18 i 19 d’abril.

A tots als socis assistents a aquesta assemblea seran obsequiats amb una botella de vi negre de l’Associació. I desprès anirem a sopar d’un pa amb oli al local del carrer Guillem Cifre, 5

 Esperam la teva assistència

 La Junta Directiva

 

Nota: La convocatòria de l’assemblea es comunicarà per correu electrònic. Dels socis que no ens hagin facilitat el seu correu electrònic rebran la convocatòria per correu postal