PRESENTACIÓ VINS PETITS CELLERS A LA MISERICÒRDIA

Benvolguts/des socis i sòcies:
El proper dijous, 8 de maig de 2014, tenim pensat anar a la presentació dels darrers vins de l'Associació dels Petits Cellers a "la Misericòrdia" de Palma. Sortirem des del Monument de Pollença a les 18:00h en autocar, podent passar a recollir als interessats que ens ho comuniquin, via e-mail, per Inca, aproximadament a les 18:15 h. En acabar l'acte, anirem a sopar a algun restaurant de la zona de Palma. Per a tots aquells interessats/des cal fer un ingrés al nostre compte de Colonya ES33 2056 0008 29 4112002095, l'import serà de 8 €  (a ingressar fins dimecres 7 de maig a les 14:00 h) i aniran destinats a pagar l'entrada al recinte de la Misericòrdia, que té finalitat benèfica; l'import de l'autocar l'assumirà la pròpia associació.
Referent al sopar, cadascú pagarà l'import convengut directament al restaurant.
Animau-vos a venir!!!