CURSOS DIVERSOS DE COM TREBALLAR LA VINYA

Benvolguts socis:
L'Associació Vi Primitiu Pollença juntament amb la Cooperativa de Pollença tenim prevists dur a terme diversos cursos de com poder treballar les vinyes. Entre ells, es podran tractar temes tan interessants com la poda, aplicació de fitosanitaris, empelts, cuidar vinya,....
Està previst dur-los a terme durant els mesos de febrer i març. Tots aquells que estiguin interessats amb qualque temàtica en concret es poden apuntar al correu electrònic: info@viprimitiu.org fins el dia 2 de febrer. Pensau que necessitam un mínim d'interessats per apoder-los fer.
Animau-vos!!!